سوله های صنعتی CFS

 سوله های صنعتی CFS

ترکیب اعضا این نوع سازه مشابه اسکلت های فلزی متداول، از نوع تیر و ستون میباشد. مقاطع ستون عمودی از مقاطع باکس  (HSS غیر جوش)  و تیر های اصلی از نوع نیمرخ   C ویا  I شکل دوبل  میباشد. در هیچ یک از المان های سازه CFS – SBMF از مقاطع گرم نورد همانند تیر اهن ناودانی و یا تیر ورق استفاده نمیشود و کلیه اعضا از روش خمکاری به کمک دستگاه رول فرمینگ تولید میشوند . بر خلاف سازه های فولادی تولیدی در ایران، سازه CFS -SBMF عاری از هرگونه تیر ورق جوشی میباشد . این مهم که سازه با اتصالات پیچ  و مهره ای از اصالت برتری برخوردار است صرفا از طریق تبدیل اتصالات جوشی به پیچی میسرنمیشود وحجم قابل توجهی از عملیات غیر صنعتی در حین تیرورق سازی همچنان کیفیت یکپارچه سازه را به چالش میکشد. سیستم سازه CFS -SBMF با حذف کامل عملیات مونتاژ کاری، جوشکاری و سوراخکاری دستی را به یک فرایند ۱۰۰ درصد صنعتی از طریق ماشین الات و خطوط تولید CNC  امکان پذیر مینماید.