سازه CFS

 سازه CFS

این نوع سازه زیر مجموعه ای از سازه های فلزی بوده و ترکیب اعضای آن از نوع تیر و ستون میباشد،مقاطع ستون عمودی از نوع مقاطع باکس HSS (غیر جوشی) و تیرهای اصلی از نوع نیمرخ C و یا I شکل دوبل می باشد در هیچ یک از المانهای سازه CFS از مقاطع گرم نوردهمانند تیر آهن ناودانی یا تیر ورق استفاده نمی شودو کلیه اعضا از روش خم کاری به وسیله دستگاه رول فرمینگ تولید میشوند.بر خلاف سازه های فولادی سازهCFS عاری از هرگونه تیر ورق جوشی میباشد،و این امر مهم که سازه با اتصالات پیچ و مهره ای از اصالت برتری برخوردار است صرفا از طریق تبدیل اتصالات جوشی به پیچی میسر نمی شود همچنین حجم قابل توجهی از عملیات غیر صنعتی در حین تیر ورق سازی و کیفیت یکپارچه سازه را به چالش می کشد،سیستم سازه CFS با حذف عملیات مونتاژکاری،جوشکاری و سوراخ کاری دستی به یک فرآیند کاملا صنعتی از طریق خط تولید CNC تبدیل شده است

کاربرد های سازهCFS

-ساختمانهای مسکونی ،ویلایی منظبق بر انواع طراحی معماری

-شهرک سازی با استفاده از انواع مصالح نازک کاری

-ساختمانهای صنعتی

-ساختمانهای تجهیز کارگاه

-ساختمانهای روستایی(خانه روستایی،خانه بهداشت)

-ساختمانهای بین جاده ای(مجتمع رفاهی ،پایگاه امداد)

-ساختمانهای اسکان ضروری در مناطق زلزله زده