کیفیت

استفاده از سیستم lsf در ساخت باعث ایجاد ساختمانی با کیفیت و کارآمدی بالا می باشد بخشی از این خصوصیات به شرح زیر میباشد

سبکی بسیار زیاد ساختمانlsf نسبت به ساختمان های فولادی، بتنی و رفتار سازه ی مناسب

سرعت اجرایی بالا به دلیل پیش ساخته یا مدولار بودن، بهره برداری سریع

عایق کاری حرارتی ساختمان بسته به نوع و شرایط اقلیمی پروژه

عایق کاری صوتی ساختمان بسته به نوع طراحی و کاربری

عمر مفید ساختمان تا 100 سال به دلیل

1برقراری شرایط پایداری سازه ای در حوادث طبیعی مانند زلزله و توفان به دلیل سبکی و مقاومت بالا

2کندی روند فرسودگی سازه به دلیل پوشش زینک

3کاهش بسیار زیاد خستگی سازه و ساختمان با شرایط طراحی سازه ای و معماری

-فقدان آوار و قطعات کشنده یا آسیب زا در حین زلزله یا تخریب ساختمان

-فقدان نخاله های ساختمانی در حین اجرای پروژه

-راحتی بسیار در عبور و نصب تأسیسات الکتریکال و مکانیکال

-راحتی دسترسی به تمام قسمت های سازه ای جهت تعمیر و نگهداری

-راحتی بسیار در ایجاد تغییرات معماری و سازه ای پس از بهره برداری

-کنترل راحت سازه، مقوم سازی و رفع بسیار آسان ایرادات و نواقص سازه ای

-فقدان نفوذ آب و رطوبت و حشرات موذی