کمپ های کارگری و نظامی

کمپ های کارگری و نظامی

ساخت کمپ کارگری و نظامی با سازه ال اس اف  با داشتن مزیت مهم سرعت در ساخت یکی از مهمترین گزینه ها در تجهیز کارگاه و اسکان نیروهای نظامی و کارگری می باشد

امروزه در بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی در صنعت ساختمان و نفت و گاز وپتروشیمی استفاده از سازه ال اس اف در تجهیز کارگاه و تامین محل استقرار کارگران، مدیران و دفاتر فنی با استقبال عمومی کارفرمایان رو برو شده است قابلیت باز یابی سازه ال اس اف این امکان را فراهم می سازد تا در مرحله برچیدن کارگاه نه تنها عملیات با سرعت بالاتری انجام شود بلکه میتوان از این سازه در موارد مشابه یا در بخش دیگری از کارگاه استفاده نمود همچنین میتوان

با یک جا نمایی دقییق در نقشه معماری  بعد از اتمام عملیات عمرانی  به عنوان دفاتر اداری پروژه نیز به کار گرفته شود ساخت کمپ های نظامی با توجه به سازگاری بالای این نوع ساخت با محیط های مسکونی از دیگر موارد اصلی کاربرد LSF میباشد