فونداسیون

فونداسیون

 

ساختمان LSF نیز طبعاً مانند دیگر ساختمان های رایج نیاز به بسترسازی در خاک و محل فونداسیونساختمان دارد

-فونداسیون ساختمان LSF می تواند به دو صورت پی نواری یا دال گسترده رادیه طراحی شود.

– در موارد لازم فونداسیون باید به گونه ای طراحی گردد که از نفوذ گازهای خطرناک خاک مانند رادون ممانعت نماید.

– برای بستر سازی زیر ساختمان های خاص یک طبقه که طراحی مدولار یا شبه مدولار دارند می توان از فولاد IP نیز استفاده نمود.

– فونداسیون باید زیر کلیه ی دیوارهای باربر طراحی و اجرا گردد و بارهای متمرکز استادها ،مهاربندها و برش گیرها را به طور صحیح انتقال داده و توزیع کند. دیوارهای غیرباربر به فونداسیون نیازی ندارند و تنها اجرای یک شالوده کم عمق با بتن مگر جهت بسترسازی برای اتصال مناسب دیوارغیرباربر به محل نصب کفایت می کند.

-باید دقت لازم باری اجرای سطح بالایی شالوده بصورت تراز و بدون هرگونه نقص به منظور نصب دیوارهای باربر به عمل آید.حداکثر فاصله قابل قبول سطح شالوده و تراک تحتانی دیوارهای باربر 6 میلیمتر میباشد که باید با قراردادن صفحات پر کننده یا گروت پر شوند.

– هیچ یک از اعضای قاب فولادی سبک نباید در تماس مستقیم با زمین قرار گیرد همچنین سازه LSF باید از تماس با بتن خیس فونداسیون محافظت شده باشد. استفاده از لایه پلی اتیلن یا دیگر ایزولاسیون ها مانند ایزوگام می تواند مانع از تماس باشد. این کار موجب می گردد در آینده نیز اگر بتن به هر دلیلی مرطوب شد اثر خورنده بر روی لایه ی محافظ زینک سازه LSF نداشته باشد

– شالوده فونداسیون دیوارهای جانبی(خارجی) ساختمان LSF با نمای فایبرسمنت برد یا دیگر گونه های نمای خشک و حداقل ظرفیت باربری خاک برابر با 0.75kg/cm2 به عرض 256mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش 107mm به عرض شالوده افزایش می یابد.

– شالوده فونداسیون دیوارهای جانبی(خارجی) ساختمان LSF با نمای آجری یا سنتی و حداقل ظرفیت باربری خاک برابر با 0.75kg/cm2 به عرض 318mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش 119mm به عرض شالوده افزایش می یابد.

– شالوده فونداسیون دیوارهای داخلی ساختمان LSF با دیواره های بتنی، بلوک های سیمانی یا ICF به عنوان تکیه گاه قاب های فلزی سبک LSF و ظرفیت باربری خاک برابر با 0.75kg/cm2 به عرض 305mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش 153mm به عرض شالوده افزایش می یابد.

-شالوده فونداسیون دیوارهای داخلی ساختمان LSF با قاب فلزی سبک LSF به عنوان تکیه گاه قاب های فلزی سبک LSF و ظرفیت باربری خاک برابر با 0.75kg/cm2 به عرض 203mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش 152mm به عرض شالوده افزایش می یابد.

-. پس از تعیین مقدار عرض شالوده می توان ضخامت شالوده را بر اساس مقدار بار وارده محاسبه نمود.

-مقدار ضخامت شالوده هرگز نباید کمتر از عرض المانی که روی سازه نصب می گردد باشد. حداقل مقدار ضخامت شالوده 102mm می باشد.

– مقاومت بتن شالوده و فونداسیون باید با آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم سازگار باشد. حداقل مقاومت بتن شالوده و فونداسیون درسن 28 روزه باید 150kg/cm2 باشد.

– سازه LSF باید میل مهار إتصالی مناسب و مقاوم مطمئن به فونداسیون داشته باشد که از نوع j شکل بوده و در هنگام بتن ریزی در پی قرار داده میشود همچنین استفاده از روش کاشت بولت به شرط تامین طول مهاری کافی در طول تراک زیرین مجاز میباشد و در مهارهای نگهدارنده باید عمق کاشت به اندازه ای باشد که مکانیزم کنترل کننده ،قلوه کن شدن بتن و یا بیرون کشیده شدن میل مهار نباشد.

– حداقل سایز قطر بولت های مهار باید 13mm باشد.

– فاصله مرکز به مرکز بین بولت های مهار حداکثر باید 2400mm باشد.

– پس از اجرای فونداسیون باید دوباره نقشه های اجرایی را با فونداسیون مطابقت داده و اندازه ها را دوباره بررسی و چک نمود. در صورتی که در هر جا در اندازه ها تغییری مشاهده شود باید اندازه ها را بر اساس اندازه های فونداسیون تنظیم نموده و کات لیست ها را براساس ابعاد و اندازه های فونداسیون تهیه نمود.