سازه های مدولار ال اس اف

سازه های مدولار ال اس اف

سازه های مدولار سازه هایی پیش ساخته در ابعاد کوچک تر با قابلیت حمل آسان ,دارای کاربردهایی از قبیل اتاق اسکان موقت  خصوصا در زمان بروز حوادثی مانند سیل و زلزله می باشند. ساخت غرفه های نمایشگاهی از کاربرد های دیگر این نوع سازه می باشند  سرعت بالای آماده سازی این سازه ها در محل کارخانه و تحویل سریع استفاده از این نوع سازه را با مقبولیت عمومی روبرو کرده است

خصوصیات سازه مدولار

سازه های مدولار ال اس اف به دلیل حمل در حالت نصب شده معمولا تا ۵۰ متر مربع طراحی میشوند مگر در حالتی که در چند تکه مجزا به محل حمل شوند .

ایجاد بستر سازی مناسب در خاک جهت نصب سازه الزامی بوده و در هنگام اجرای زیر سازی باید تمهیدات لازم جهت اجرای تاسیسات مکانیکی اندیشیده شود