زمان

مهمترین هدف هر کارفرمایی اتمام پروژه در زمان معین و یا زودتر از برنامه زمان بندی می باشد در سیستم ساخت قاب فلزی سبک این مهم امکان پذیر می باشد به دلایل

امکان نصب و اجرای سازه در محل پروژه بطوری که نصب سازه 40 درصد و آماده سازی ساختمان در حدود 60درصد زمان کمتری نسبت به ساختمان های بتنی  و فلزی نیاز دارد

سرعت اجرایی بالا به دلیل پیش ساخته بودن یا مدولار بودن باعث بهره برداری سریع می شود

-با توجه به طراحی و تولید سازه lsf توسط نرم افزار پیشرفته شرکت framecad دقت در تولید از ضریب بالایی برخوردار است که با کم شدن اشتباهات اجرایی در زمان نصب سرعت تکمیل پروژه افزایش می یابد

فقدان نخاله های ساختمانی در حین اجرای پروژه باعث کوتاه شدن دوره بر چیدن کارگاه و تحویل قطعی پروژه می باشد